" "
Browsing Tag

status hay post facebook

Stuff nghĩa là gì?

Nội dungĐầu tiên 1. Những gì có nghĩa là gì?hai 2. Làm thế nào để sử dụng Stuff trong tiếng Anh?2.1 * Things đồng nghĩa với Things:2,2 * Nội dung dưới dạng tên thay thế23 * Sử dụng Stuff khi bạn hiểu rõ về một lĩnh vực nào đó2,4 * Sử dụng…