" "
Browsing Category

Hình nền

0 độ nghĩa là gì?

0 độ có nghĩa là gì? 0 độ chúng ta có thể dễ dàng học chúng qua hai lĩnh vực đó là vật lý và trong cuộc sống hàng ngày. Câu ví dụ với:"Kính của bạn có phải là 0 độ không?"1. Trong vật lý, "0 độ" có nghĩa là gì? Trong vật